Sessions de conversa i one-to-one

Classes one-to-one (sessions d'una hora)

Classes one-to-one a hores convingudes.

 

Whats’s New? Press Review ( sessions de 45 minuts )

Classes de conversa de com a màxim 4 persones on parlem de l'actualitat i fem un repàs a la premsa.

 

Classes de conversa (Sessions d'una hora)

Classes de conversa en grups reduïts.

Curs Número de sessions Preu
One-to-one 1 sessió x 1 persona 19€ per pax
  1 sessió x 2 persones 16€ per pax.
  pack de 10 sessions 171€ per persona

What's new? Press Review (upper-intermediate)

(repàs de la premsa) grups màxim 4

1 cop per setmana 1h 39€

Five o'clock Tea (intermediate)

(conversa informal) grups màxim 4

1 cop per setmana 45min 35€