KIDS

Com son els nostres cursos de Kids?


Els nens han d'aprendre aquesta segona o tercera llengua de manera natural, és per això que les activitats estan adaptades a cada edat i etapa d'aprenentatge. L’aula es distribueix en racons, que els alumnes associen a una acció determinada: escoltar contes, jugar, cantar, pintar... A través de la psicomotricitat, el joc simbòlic i heurístic, la bossa màgica, música i experimentació aconseguim una complerta evolució dels nens i les nenes, ja que la millor manera que existeix d’aprendre és la pròpia vivència "learn by doing" i d’aquesta manera afavorim el desenvolupament harmònic de totes les capacitats dels infants.

Creiem que és necessari un treball de cooperació entre família i escola i per aquest motiu a les entrades i les sortides mantenim contacte directe amb les famílies i al llarg del curs es realitzen activitats on les famílies són convidades a participar activament. La interacció amb els pares és molt important per reforçar i seguir l'aprenentatge dels nens, és per això que organitzem tallers mensuals per tal de compartir aquest camí amb l'infant. També estem totalment oberts a peticions d'entrevistes individuals amb el professor al llarg del curs acadèmic.

 

Per això hem creat les següents eines: 

  • Classes setmanals: classes d'un cop a la setmana seguint la nostra metodologia i fent ús de les noves tecnologies.

         +

  • Tallers per a pares pels pares de nostres alumnes de KIDS i JUNIORS. A Jump the Gap sabem que el primer educador de l’infant son els seus pares. Valorem la tasca que ténen els pares per fer possible que l’aprenentatge segueixi a casa. Per assegurar-nos que obtingueu tots els beneficis de Jump the Gap hem ideat un programa de tallers mensuals per a que us donin eines per seguir el nostre programa Jump the Gap a casa.(gratuït amb la matrícula a qualsevol dels nivells de KIDS)

 

D'aquesta manera, l'infant estarà exposat a un número més elevat d'hores per setmana a l'anglès tot jugant, aprenent altres disciplines i sense adonar-se'n que millora dia a dia la seva comprensió de la llengua.