Cursos Jump the Gap i equivalències amb exàmens oficials

Anglès - Adults

Cursos Jump the Gap MCER Cambridge Exams Trinity Exams EOI TOEFL IELTS

BeginnerA1 Movers (YLE) grade 2 1er curs - -

ElementaryA2 KET & Flyers (YLE) grades 3-4 2on curs -/-/400 3.0
Low intermediate B1 PET grades 5-6 3er curs 45-60/133-170/450-497 4.0
Intermediate B1.2 PET   4t curs    
Upper Intermediate (Pre-FCE)     grades 7-9 5è curs 61-79/173-210/500-547 5.0
First Certificate B2 FCE grades 7-9 6è curs 61-79/173-210/500-547  5.0
Advanced A (Pre-CAE)            
Advanced B  C1  CAE grades 10-11  80-120/213-247/550-597   6.0
Proficiency  C2  CPE  grade 12  -  -/250-300/600-677  7.0
             

Anglès - kids, Juniors i Teens

 

Cursos Jump the Gap MCER Cambridge Exams Trinity Exams EOI TOEFL IELTS
Kids2            
Kids 3            
Kids 4            
Kids 5            
Kids 6            
Juniors 7   - Starters (YLE)         
Juniors 8  -          
Juniors 9   A1  Movers (YLE)  grade 2  -  -  -
Juniors 10  A2    grades 3-4  - - 3.0 
Juniors 11  A2 +  Flyers (YLE)/ KET grades 3-4 -  - 3.0
Teens 1 B1 PET  grades 5-6 -  45-60/133-170/450-497  4.0
Teens 2 B1.2   grades 7-9 - 61-79/173-210/500-547 5.0
Teens 3 B2 FCE grades 7-9 - 61-79/173-210/500-547  5.0
Teens 4 B2.2/C1  FCE / CAE grades 10-11  -  80-120/213-247/550-597   6.0