Assessorament a empreses

Assessorament lingüístic per a empreses.

Proves de nivell d’idioma per a selecció de personal.